Min berättelse

Berätta din historia!

Den här kursen är för dig som vill skriva ner din egen berättelse, oavsett om det är för de allra närmaste eller för en större publik. Du får tillfälle att formulera dina egna erfarenheter och möta andra skrivande människor för att utvecklas tillsammans. 

Under kursen gör vi några tematiska nedslag som inspiration. För att stimulera det egna berättandet är litteratur, studiebesök och gästföreläsare viktiga inslag i kursen. Med utgångspunkt i det egna berättandet reflekterar deltagarna och ger varandra respons. 

Min berättelse på svenska är för dig som vill arbeta med ditt berättande på det svenska språket.

Med hjälp av litteraturen och skrivandet reflekterar vi tillsammans över kulturella och politiska förändringar i samhället under 1900-talet och hur de har påverkat människorna. Några inslag i kursen är produktionen av den egna berättelsen, textbearbetning och läsecirkel.

Fakta

Omfattning: Deltid

Kurstid: 2024-08-19 – 2024-12-20

Kursplats: Distansundervisning med ett antal närträffar

Tider: Måndagar kl 13-16, onsdagar kl 13-16

Antal platser: Cirka 22

Ej CSN-berättigad

Målgrupp

Kursen ”Min berättelse” vänder sig till dig som vill gestalta din egen livshistoria med hjälp av text och bild. Genom att reflektera över egna erfarenheter i relation till förändringar som skett under vår nutidshistoria breddas och fördjupas den egna berättelsen.