En dag med jämställdhet och demokrati

På Runö folkhögskola uppmärksammades Internationella kvinnodagen med spännande och intressanta föreläsningar. Från Olof Palmecenter kom Danielle och berättade om den internationella samverkan de bedriver för kvinnors rätt och möjligheter.
Lina Stenberg gav ett politiskt perspektiv på jämställdhet med utgångspunkt från sin bok ”Feminism på riktigt”.
Botkyrka ungdomsfullmäktige berättade engagerat om sitt arbete för demokratin och ungdomars möjlighet att föra fram sina åsikter.