Frågor

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna

Vad kostar det att gå på folkhögskola?

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får du betala för kurslitteratur, studiematerial, studiebesök, kopiering, gemensamma aktiviteter med mera.

När du söker till en folkhögskola får du information om vilka kostnader som gäller din kurs. Du känner till kostnaderna innan du påbörjar kursen.

Får jag studiestöd när jag går på folkhögskola?

När du studerar på folkhögskola har du möjlighet att söka statligt studiestöd via CSN. Detta eftersom alla folkhögskolekurser är studiestödberättigade. Hur mycket, och hur länge du kan få studiestöd, beror bland annat på om du är under eller över 20 år, och vilken nivå din kurs är på.
Läs mer på CSN’s webbplats >

Får jag betyg på folkhögskola?

Folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Du som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Studieomdömet anges i en sjugradig skala

Den studerande kan endast få ett sammanfattande studieomdöme.
Följande beteckningar används (både den verbala termen och siffervärdet ska anges):

  • Utmärkt studieförmåga (4)
  • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
  • Mycket god studieförmåga (3)
  • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
  • God studieförmåga (2)
  • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
  • Mindre god studieförmåga (1)

Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
• Social förmåga.

Kan jag beställa intyg för mina tidigare studier på Runö Folkhögskola?

Skicka ett mail med ditt namn, vilken utbildning du gått och vilket år du avslutade dina studier till: intyg@runo.se

Andra vanliga frågor

Du skickar själv in ditt behörighetsintyg till VHS eller annan antagningsmyndighet

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som folkhögskolestuderande själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme. För universitet och högskolor laddar du upp ditt intyg på antagning.se. Andra utbildningsanordnare tex yrkeshögskolan har särskilda rutiner och du behöver kontakta den aktuella yrkeshögskolan för att få instruktioner. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen.

Är hela din grundläggande behörighet styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg? I så fall räcker det med detta intyg. Saknas ett eller flera ämnen måste du komplettera med annat intyg/betyg som styrker att du är behörig även i detta ämne/dessa ämnen.

Kan jag gå på folkhögskola om jag är 16 år?

Ja, men bara om din hemkommun betalar utbildningsplatsen på folkhögskolan. Kommunen har ansvar att erbjuda utbildning för unga mellan 16 0ch 19 år.  Enda möjligheten är att din kommun köper en plats på en folkhögskola, d.v.s. ger folkhögskolan ett uppdrag. Detta blir en uppgörelse mellan kommunen och den enskilda folkhögskolan.

Vilka är skillnaderna mellan folkhögskola och komvux?

Behörighetsgivande kurs (allmän kurs) på folkhögskola är ett alternativ till att studera på komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- eller gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på komvux/gymnasieskolan.

På folkhögskolan går man oftast i en klass som studerar tillsammans på heltid, medan man på komvux läser enstaka kurser i grupper med varierat antal deltagare. På folkhögskolan studerar man ofta i temaform.

Folkhögskolans Profilkurser (Särskilda kurser) har ofta en inriktning som gör kurserna unika för folkhögskolan. Dessa går därför inte att jämföra med komvux.