Kursinformation

Frånvaro

All frånvaro oavsett anledning – räknas som frånvaro även om man ansökt om ledighet.

Folkhögskolans studeranderättsliga råd, FSR >>

Försäkringar
Samtliga deltagare är olycksfallsförsäkrade under skol-/verksamhetstid genom Folksam.

Svenska och samhällskunskap ingår i de olika kursprofilerna.
Övriga ämnen kan väljas utifrån önskemål och behov

Ämnen vi erbjuder:
Svenska som andraspråk, grund I och II

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Svenska 1,2 och 3

Samhällskunskap 1a1, 1a2

Engelska grund I, II, III

Engelska 5 och 6

Naturkunskap 1a1, 1a2

Historia 1

Religionskunskap 1

Matematik 1