Om skolan

Folkhögskolan mitt i Stockholm

Vår initiativtagare och huvudman är föreningen LOs folkhögskola Runö. Runö folkhögskola vänder sig till dig med kort formell utbildning. Kanske är du arbetslös och kanske behöver du introduceras i det svenska arbetslivet.

Vi ger dig nya möjligheter

På Runö folkhögskola läser du kurser som ger möjlighet till högre studier på till exempel universitet eller yrkeshögskola. Du vistas i en inspirerande miljö med människor från olika delar av världen. Det ger nya insikter som får dig och dina studiekamrater att växa.

Våra behöriga lärare vill väcka din nyfikenhet att lära. Engagemang, diskussion och att vara del av något större är några av de saker som kännetecknar Runö folkhögskola. Du får nya kunskaper och möjligheter, både i ditt yrkesliv och i din personliga utveckling.

Täta kontakter med demokratiska rörelser

Runö folkhögskola har nära samarbete med flera demokratiska rörelser. Kontakter och utbyte med dessa är en naturlig del av skolans profil. Vi ger dig en förståelse av hur och varför du kan organisera dig för att uppnå förändring och påverka din livssituation.

Våra värderingar

Alla kurser på Runö folkhögskola vilar på värderingar om ett samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. Vi arbetar för att alla människor ska ha lika värde och lika rätt.
Anmäl dig nu!