Organisation

RUNÖS ORGANISATION och de studerandes inflytande över verksamheten

Runö folkhögskola består av Stockholmsfilialen vid Odenplan samt Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum i Åkersberga. Vid Stockholmsfilialen erbjuds allmänna kurser och två särskilda kurser. I Åkersberga ges huvudsakligen korta fackliga kurser.

Högsta beslutande organ för skolan är Runö folkhögskolas styrelse. I styrelsen sitter representanter för Runös huvudmän LO, ABF och organisationer inom arbetarrörelsen. Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per år. Till dessa möten kan studerandekåren skicka en representant. Verksamhetschef är Robert Ekstrand, som har sin huvudsakliga arbetsplats i Åkersberga. På Stockholmsfilialen är Ann Andersson studierektor.

I Studerandekåren kan du påverka utvecklingen av Runö folkhögskola
Studerandekåren är kursdeltagarnas intresseorganisation och verksamheten drivs av deltagarna. Studerandekåren fångar upp idéer och önskemål från kursdeltagarna och kan föra viktiga frågor vidare till skolledningen. Genom att engagera dig i studerandekåren får du möjlighet att påverka utvecklingen på Runö folkhögskola samt lära dig hur man på ett demokratiskt sätt kan påverka samhället.

Mentorstid
Varje klass har regelbundna möten där man diskuterar angelägna frågor som berör undervisningen och skolans studie- och arbetsmiljö.

Lärarråd
Lärarna har regelbundna möten där de diskuterar pedagogiska och administrativa frågor. Här förväntas också en studeranderepresentant att delta.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)
FSR finns för att stärka den rättsliga ställningen för studerande vid folkhögskolorna. FSR ger råd och stöd till dig som studerande och i vissa fall kan du anmäla ditt ärende till FSR.

Du når FSR på 08-412 48 10 eller fsr@folkbildning.se.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd på Folkbildningsrådets webbplats »

Utvärderingar
För att folkhögskolan och kurserna ska utvecklas genomför vi ett flertal utvärderingar under läsårets gång. En viktig del av kursutvärderingen är mentorssamtal, då du och din mentor utgår från din individuella utvecklingsplan och hur skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar så att dina mål uppfylls.