Sjukfrånvaro

Studiestöd

Ansökan om studiestöd och
studiemedel (lån) gör du själv på
www.csn.se

Viktig information till dig som studerar

Du som studerar på Runö folkhögskola behöver känna till vissa saker. Denna praktiska information ger också bra inblick för dig som är intresserad av att anmäla dig till folkhögskolan.

Sjuk eller annan frånvaro? Kontakta expeditionen
All frånvaro ska anmälas i Schoolsoft. Du som har studiemedel ska även anmäla sjukfrånvaro till försäkringskassan i din kommun. Berätta att du studerar. Du som är frånvarande på grund av VAB (vård av barn) ska själv meddela CSN.

Expeditionen har öppet kl 8:15-12:00 alla dagar utom fredagar. Tala in ett meddelande om expeditionen är obemannad.
Kontaktuppgifter:
Hillevi Sundman, Kurssekreterare/Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-728 57 20
Mobiltelefon: 070-000 98 86
Telefontid: Tisdagar och torsdagar kl 9-10
E-post: hillevi.sundman@runo.se

Även den som är borta från studier efter att ha ansökt om ledighet räknas som frånvarande. Närvaro förs för varje arbetspass och orsak till frånvaro rapporteras.

Studiestöd
Du ansöker om studiestöd och studiemedel (lån) på www.csn.se. Kontakta Hillevi Sundman (se ovan för kontaktuppgifter) om du behöver vägledning. Runö folkhögskola rapporterar till CSN men du som deltagare ska fylla i ansökan samt studieförsäkran. Vid frågor kontaktar du CSN genom CSNs webbsvar.

Kostnad
Undervisningen på Runö folkhögskola är avgiftsfri men du betalar för förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, föredragshållare och gemensamma aktiviteter. Du får en faktura i samband med att du tackar ja till erbjuden plats. Din anmälan är bindande och fakturan ska vara betald vid kursstart. Vid återbud eller avhopp sker ingen återbetalning.

Kostnad per läsår (2024-2025)
Allmän kurs, 2200 kr
Crossmedia & design, 3200kr
Digital medieproduktion, 3200 kr
Medieproduktion grund, 1700 kr
Arbetarkultur, 800 kr
Min berättelse, 800 kr