Deltagare röstar till EU-valet.

Använder sin röst till EU-valet

Du glömmer väl inte att rösta i EU-valet? Några deltagare från Allmän kurs utnyttjade sin rösträtt som en del av klassens aktiviteter under avslutningsveckan. En av våra inriktningar på Allmän kurs har fokus på samhällskunskap och studerar demokratins utveckling, mänskliga rättigheter och humanitär rätt.