Etablerings för nyanlända, Åkersberga

Vad är etablering?

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning, arbetsförberedande delar för nyanlända.
Kursen ska ge deltagarna bättre möjligheter att få ett arbete.

Här kan du bläddra i broschyren och se lite mer om kursen.

Och här kan du anmäla dig så att du får mer information