Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs – samhälle i fokus 

Bli en aktiv samhällsmedborgare!

Här kan du som vill ha gymnasiekompetens komma igång med dina studier, eller slutföra redan påbörjade studier. Du har möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet. Delar av kursen läser du tillsammans med din klass, delar av kursen väljer du till och läser i tvärgrupper.

Under terminerna arbetar vi med olika teman i svenska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Du arbetar både enskilt och i grupp och får på många olika sätt redovisa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälpmedel för dina studier.  

I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm.

Du som har svenska som ditt andra språk får  möjligheter att utveckla dina förmågor/färdigheter i mindre grupp. Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och förstå det svenska språket. Ibland arbetar du med andra som har svenska som andraspråk och ibland tillsammans med dem som har svenska som sitt första språk.

Samhälle i fokus

Detta är för dig som har läst minst ett år på gymnasiet eller motsvarande utbildning, och är klar med ämnena sv1/sva1 och sh1a1. Här är fokus på samhällskunskap och du förbereder dig för studier på högskola eller universitet. Du får lära dig om demokratins utveckling, mänskliga rättigheter och humanitär rätt.
Vi studerar aktörerna på den internationella arenan och samhället utifrån olika perspektiv. Du får goda kunskaper i vad som gör samhällen socialt, politiskt och ekologiskt hållbara samt förståelse för migrationens olika orsaker och betydelse för samhället.

Fakta

Kurstid:2024-08-19 – 2025-06-05

Kursplats: Runö folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10 Stockholm

Studietakt: heltid

Kostnad: 2200 kr/läsår

Antagningsvillkor: minst grundskola samt godkänt i sve/sva 1 och samhällskunskap 1a1

kurslängd: 1-3 år beroende på tidigare erfarenheter

Studiemedelsberättigad: ja

Målgrupp

För dig som har läst minst ett år på gymnasiet eller motsvarande utbildning, och är klar med ämnena sve/sva1 och sh1a1. Här är fokus på samhällskunskap och du förbereder dig för högre studier på högskola eller universitet.