Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs – svenska i fokus 

Bli en aktiv samhällsmedborgare!

Här kan du som vill ha gymnasiekompetens komma igång med dina studier, eller slutföra redan påbörjade studier. Du har möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet. Delar av kursen läser du tillsammans med din klass, delar av kursen väljer du till och läser i tvärgrupper.

Under terminerna arbetar vi med olika teman i svenska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Du arbetar både enskilt och i grupp och får på många olika sätt redovisa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälpmedel för dina studier.  

I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm.

Du som har svenska som ditt andra språk får  möjligheter att utveckla dina förmågor/färdigheter i mindre grupp. Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och förstå det svenska språket. Ibland arbetar du med andra som har svenska som andraspråk och ibland tillsammans med dem som har svenska som sitt första språk.

Svenska i fokus

Kursen är för dig som är klar med grundskolan och/eller enbart läst några få ämnen på gymnasiet. Här är fokus på att utveckla språket, svenska eller svenska som andraspråk, och att komma igång med studier och studieteknik. Efter kursen kan du söka vidare till yrkeshögskola eller gå vidare till allmän kurs inriktning samhälle.

Du får träna dig på olika färdigheter i svenska språket som du behöver för vidare studier. Det gör du genom att läsa, samtala och diskutera, argumentera och analysera och att utveckla ditt ordförråd. Du läser olika typer av långa och korta texter, såsom tidningsartiklar, facklitteratur och skönlitteratur. Du lär dig ett kritiskt förhållningssätt och tränar på att granska källor.

Fakta

Kurstid: 2024-08-19 – 2025-06-05

Kursplats: Runö folkhögskola; Hälsobrunnsgatan 10 Stockholm

Studietakt: heltid

Kostnad: 2200 kr/läsår

Antagningsvillkor: minst grundskola eller motsvarande

Kurslängd: 1 till 3 år beroende på tidigare erfarenheter

Studiemedelsberättigad: ja

Målgrupp

Svenska i fokus är för dig som är klar med grundskolan och/eller enbart läst några få ämnen på gymnasiet.

Samhälle i fokus är för dig som har läst minst ett år på gymnasiet eller motsvarande utbildning, och är klar med ämnena sve/sva1 och sh1a1.