Arbetarkultur

Upptäck arbetarkulturen!

Kursen är för dig som är nyfiken på kulturuttryck där arbetarklassen står i fokus. Du får tillfälle att lära, uppleva och reflektera kring arbetarkultur och förståelse för begreppets relevans i vår samtid.

Tillsammans studerar vi kulturella uttryck – som konst, litteratur, musik och teater. Med utgångspunkt i föreläsningar, texter och studiebesök reflekterar vi över begreppet arbetarkultur. Vi söker efter arbetarkulturens spår i staden och diskuterar dess betydelse och uttryck i samtiden.

En viktig del av kursen är att uppleva och reflektera över olika kulturella uttryck, t ex att läsa och diskutera arbetarlitteratur, promenera i arbetarförfattares fotspår och besöka någon av de konstskatter som finns inom arbetarrörelsen.

Fakta

  • Kurstid: 2024-08-29 – 2024-12-19
  • Kursplats: Runö folkhögskola distans, Stockholm
  • Studietakt: kvartsfart
  • Kurslängd: en termin
  • Kostnad: 800kr
  • Tider: torsdagar kl 17-20
  • Studiemedelsberättigad: nej
  • Övrigt: egen dator med internetuppkoppling krävs
Målgrupp

Kursen vänder sig till den som är nyfiken på kulturuttryck där arbetarklassen står i fokus.