Seminarium för en mer rättvis värld

På FN-dagen 24/10, besökte deltagare och personal från Runö folkhögskola det seminarium som anordnades av FN-förbundet. Det blev föredrag och samtal om den komplexa situation som råder bland världens konflikter och hur FN kan samverka för att lindra folks lidande. Bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forsell beskrev hur Sverige kan delta både direkt och indirekt för att stötta FNs arbete. Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrii Plakhotniuk uttryckte sin tacksamhet för de insatser som gjorts och uppmanade att inte ge upp kampen för fred och frihet. Evenemanget avrundades med prisutdelning till engagerade föreningar och vardagshjältar som verkar i FN:s anda.