Vad vill du göra efter sommaren?

Har du bestämt dig nu för att plugga vidare? Behöver du behörigheter för att komma vidare? Eller vill du ut i jobb? Kanske du behöver bli bättre på svenska språket? Vi har många olika kurser. Du kan läsa om vårt kursutbud här.