Deltagare vid forskarfredag

Vi fick låna en forskare

Fil dr i sociologi Sabina Hadzibulic gästade oss på Runö folkhögskola inom ramen för ”Låna en forskare”, som är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Årets festival arrangerades på ett trettiotal orter 26/9-1/10 och man kunde låna forskare från måndag till torsdag under ForskarFredag-veckan. Deltagare och lärare var jätteglada över att få låna Sabina, som pratade om sin forskning som handlar om andlig vård i svenska fängelser.