Deltagare Runö folkhögskola

Folkhögskola inspirerar till fortsatta studier

I Folkhögskoleenkäten har cirka 10 000 deltagare från över 100 folkhögskolor under våren svarat på frågor om hur de uppfattar sin tid på folkhögskola.

Undersökningen utfördes av Sveriges folkhögskolor och visar att 80 procent av deltagarna i de allmänna kurserna känner sig inspirerade att studera vidare efter tiden på folkhögskola.
Läs mer på Sveriges folkhögskolors hemsida!

På Runö folkhögskola kan du läsa allmän kurs på grundläggande nivå, med svenska som andraspråk. Du kan sedan gå vidare och läsa kurser på gymnasienivå.
Vi har också allmän kurs för dig som är klar med grundskolan och/eller enbart läst några få ämnen på gymnasiet. Utveckla språket, svenska eller svenska som andraspråk, och kom igång med studier och studieteknik.

www.runo.se/folkhogskola/kurser/