Karin har workshop i konstpedagogik.

Runö folkhögskola deltar i projekt med konstpedagogik

Runö folkhögskolas lärare Karin Domeij samarbetar med det internationella Erasmus konstprojektet COOBA. Projektet handlar om forskning och utvecklande av olika pedagogiska metoder för att stärka s.k. mjuka förmågor, som kommunikation och samarbete, bland unga vuxna  – detta genom konst och olika workshop. 

I april åker personal från skolan till en internationell konferens på Museum of Fine Arts i Budapest för fortbildning och framtida nätverksarbete.
Läs mer om projektet:
www.mfab.hu/cooba