Pedagogisk fortbildning

Alla lärare på Runö folkhögskola går en fortbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbete tillsammans med Tiia Ojala, lärare, fil mag. i svenska som andra språk och läromedelsförfattare – prisad 2014. Denna fortbildning pågår under 2022 i samarbete med Gothia kompetens och innehåller både lässtudier, föreläsningar och workshop med direkt tillämpning i den egna utbildningsverksamheten.