Deltagtare på Runö Folkhögskola medverkar till hållbarhet.

Hållbart arbete med Grön Flagg!

Runö folkhögskola får certifieringen Grön Flagg för sitt arbete med hållbarhet. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent med mål om att skapa en förändring och styra mot en mer hållbar framtid för alla som lever nu och för kommande generationer.

Grön Flagg-certifieringen är en kvalitetsstämpel för verksamheter som tar hållbar utveckling på allvar och integrerar det i sitt dagliga arbete. För att bli certifierade genomgår verksamheten varje år en hållbarhetsresa med tre utvalda områden att utveckla och förbättra för en mer hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar dels om att lära sig hur vi tillsammans skapar ett samhälle som är hållbart social, ekonomiskt och ekologiskt. Dels om att själva driva sin verksamhet hållbart.

Grön Flagg är en del av det internationella nätverket Eco-Schools och drivs av Håll Sverige Rent. Målet är att skapa en förändring för att styra mot en mer hållbar framtid.

Vi har också en särskild kurs på distans som är helt inriktad på hållbarhets- och omställningsfrågor i teori och praktik och som börjar på nytt vecka 5, 2022:

https://runofolkhogskola.se/kurs/ett-hallbart-samhalle/